Cách tìm kiếm bằng màu sắc trong Excel– Giúp các bạn tìm kiếm nhanh và đánh dấu ô tìm kiếm được bằng 1 màu nào đó.
– Video liên quan: Cách lọc dữ liệu bằng màu sắc trong Excel office 2010:

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: link danh mục

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *