Related Post

12 Replies to “Cach su dung ham vlookup trong excel 2007 2010 2013”

  1. =HLOOKUP(LEFT($C3,1),$B$17:$E$18,2,1) cột Phòng ban mình nghĩ dùng luôn công thức thế này cho nhanh ạ

  2. =IF(MID(B8,2,1)="L",VLOOKUP(LEFT(B8,1),$B$14:$E$16,4,0)*D8,IF(MID(B8,2,1)="S",VLOOKUP(LEFT(B8,1),$B$14:$E$16,3,0)*D8)) SHEET 2 , CÂU 2

  3. bài tập ở sheet 1 dễ thì làm video hướng dẫn, sheet2, và 3 phức tạp hơn thì méo làm.

  4. sheet 2, c2 =IF(MID(B5,2,1)="L",VLOOKUP(LEFT(B5,1),$H$16:$J$18,3,FALSE)*D5,IF(MID(B5,2,1)="S",VLOOKUP(LEFT(B5,1),$H$16:$J$18,2,FALSE)*D5,""))

  5. sheet 2, c2 =IF(MID(B5,2,1)="L",VLOOKUP(LEFT(B5,1),$H$16:$J$18,3,FALSE)*D5,IF(MID(B5,2,1)="S",VLOOKUP(LEFT(B5,1),$H$16:$J$18,2,FALSE)*D5,""))

  6. tác giả có thể hướng dẫn lời giải cho bài tập ở sheet 2 và sheet 3 được không ạ?

  7. Cảm ơn bạn.
    Những video and bài tập của bạn rất dễ hiểu. hy vọng sẽ có thêm nhiều ví dụ minh họa từ những phần mềm tin học vp .

  8. Bạn ơi có thể hướng dẫn giải luôn 2 bài ở sheet "Bao cao doanh thu" và "Tinh hinh san xuat" được không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *