Cách nuôi vịt mau lớn trên cạnCách nuôi vịt trên cạn mà vịt vẫn mau lớn. Đây là mô hình nuôi vịt vườn nhà

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/nong-nghiep

Related Post

10 Replies to “Cách nuôi vịt mau lớn trên cạn”

  1. Âm thanh gà gáy vịt kêu như miền quê, hãy đó bạn. Có nuôi băng thức ăn tăng trọng không đó. Chúc bạn thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *