Related Post

14 Replies to “Cách làm con rối đơn giản!!Make simple puppets from paper cups”

  1. Cô em kêu làm bằng khối trụ như hộp sữa hay hộp gi hinh vuông ấy anh mong ah ra clip hướng dẫn để mai em lam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *