Cách "hốt bạc" từ nghề nuôi cá lồng trên sông | VTC NowVTC Now | Thay vì nuôi cá trong ao hồ, lão nông Đào Ích Thình (Bắc Ninh) lại lựa chọn nuôi cá lồng bè trên sông, nhờ vậy đem lại hiệu quả kinh tế cao. Bí quyết nào giúp ông Thình “hốt bạc” từ nghề nuôi cá như vậy?

#vtcnow #vtc1

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/nong-nghiep

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *