Cách gõ tiếng việt có dấu trên điện thoại hoặc máy tính (kiểu telex)

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: link danh mục

Related Post

28 Replies to “Cách gõ tiếng việt có dấu trên điện thoại hoặc máy tính (kiểu telex)”

  1. Đó h mk toàn gõ kiểu kia vì lười học gõ telex, mà khi học rồi thì lại thấy nó dễ học thật

  2. ‍ ‍ ‍‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍‍ ‍
    ‍ ‍ ‍ ‍ ‍‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍‍ ‍ ‍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *