CÁCH ĐÁNH SỐ THỨ TỰ TỰ ĐỘNG – ỨNG DỤNG HÀM IF & COUNTA – I LOVE EXCEL !Link tải file hướng dẫn (vui lòng tải file về không chỉnh sửa trên google sheet):

CÁCH ĐÁNH SỐ THỨ TỰ TỰ ĐỘNG – ỨNG DỤNG HÀM IF & COUNTA
Hàm if
Cấu trúc hàm: gồm 3 tham số
=IF(logical_test;[value_if_true];[value_if_false])

1. Logical_test: Mệnh đề so sánh (lớn hơn, nhỏ hơn, bằng, khác)
2. Value_if_true: Giá trị được trả về nếu 1 đúng
3. Value_if_false: Giá trị được trả về nếu 1 sai

Nếu 1 đúng lấy 2, nếu 1 sai lấy 3

Hàm counta
Ý nghĩa: Đếm các ô có chứa giá trị (dạng văn bản & dạng số)
Cấu trúc: gồm các Value (giá trị) ở bên trong
=COUNTA(value1;[value2];…)

Học excel từ cơ bản đến nâng cao, học hàm, học vi tính, học hàm, học làm hà lam giang, halamgiang, iloveexcel, i love excel, #halamgiang, #hà_lam_giang, #iloveexcel, #i_love_excel, #học_hàm_trong_excel, #học_hàm_từ_cơ_bản_đến_nâng_cao, #học_hàm, #hocham, #học_vi_tính, #hamCOUNTA; #hàm_COUNTA; #ham_COUNTA; #hamIF; #hàm_IF; #ham_IF;
#cách_đánh_số_thứ_tự_tự_động; #cach_danh_so_thu_tu_tu_dong;

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: link danh mục

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *