Cách đánh mục lục tự động trong MS Word 2010Hướng dẫn chi tiết Cách đánh mục lục tự động trong MS Word 2010.
Trong cách hướng dẫn này, TraiTaoXanh.Com sử dụng style có sẵn là Heading để gán style cho các đề mục. Sau đó, tinh chỉnh định dạng các heading nếu muốn.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: link danh mục

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *