Cách bỏ gạch chéo trong phần mềm in hóa đơn (Phanmeminhoadon.com)Cách bỏ gạch chéo trong phần mềm in hóa đơn
Thông thường gạch chéo sẽ được in ra trên hóa đơn, nếu không muốn hiển thị gạch chéo ta làm như video thì gạch chéo sẽ tự động bỏ
Tham khảo liên kết:

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: link danh mục

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *