Cách bao trái xoài (túi Hiro không tay)Bao cho xoài Cát chu, xoài Hòa lộc, xoài Đài loan, Xoài keo.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/nong-nghiep

Related Post

4 Replies to “Cách bao trái xoài (túi Hiro không tay)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *