Các nhà thờ gỡ 10 Điều Răn Đức Chúa Trời xuống đưa những điều Tập Cận Bình dạy lên• Các nhà thờ gỡ 10 Điều Răn Đức Chúa Trời xuống đưa những điều Bác Tập dạy lên
• Đức Thánh Cha Phanxicô gửi thông điệp bằng video tới Hội nghị thượng đỉnh của Liên hiệp quốc bàn về sự biến đổi khí hậu
• Thần học gia tuyên bố rút lui khỏi tiến trình công nghị có hiệu quả ràng buộc ở Đức
• Con người giá trị hơn tiền tài vật chất
• Đức Giáo Hoàng nói với các bác sĩ: Hãy chối bỏ cơn cám dỗ để trợ giúp hay cổ võ sự tự sát và an tử
• Năm mươi tộc trưởng bản địa sẽ có mặt tại Rôma ở Thượng hội đồng Amazon
• Cha Renato Chiera, người cha của những đứa con không được yêu thương

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/nong-nghiep

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *