Related Post

32 Replies to “Các kiểu vẽ mắt anime của mìk từ xưa đến nay (từ lúc chưa xem anime đến khi xem anime)”

  1. Mình thấy cái hiện tại của bn hơi sida mình nghĩ 2 cái gần cuối sẽ đẹp hơn nhiều đó là ý kiến riêng của mình mong mọi người ko gạch đá mình😅

  2. nhiều lông mi quá bạn ơi lần rút kinh nghiệm bớt lại một chúng tại vì nhiều quá nhìn ko đẹp mắt…. ý kiến riêng nha đừng chửi mik :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *