Các bước HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING#marketing
Các bước HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING

Marketing không tự nhiên thành công
Hoạch định chiến lược marketing để phù hợp với sự thay đổi Môi trường, Cạnh tranh và Khách hàng
Hoạch định chiến lược marketing gồm 3 giai đoạn
Hoạch định
Triển khai
Kiểm soát

Xây dựng kế hoạch marketing

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *