Related Post

5 Replies to “Cá betta bột 1 tháng tuổi ăn trùn chỉ”

  1. Cho minh hỏi ca 1thang an trun chỉ.an xong co bỏ trùn chỉ thừa ra k.hay cứ để trùn trong hồ an 1,2 ngày.khi nào nó an het trùn thi thôi.và để trùn vậy cá co bi sinh bụng k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *