Related Post

2 Replies to “Cảnh sát Anh cho biết nạn nhân trong xe vận tải đều là người Việt Nam”

  1. Bọn csvn đã tiếp tay với tụi buôn người này. 44 năm thống nhất đất nước, bọn csvn làm được gì cho người vn. Đất nước càng ngày càng nghèo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *