[BIZZI ENGLISH] LUYỆN NGHE THEO CHỦ ĐỀ – TOÀN CẦU HÓA (GLOBALIZATION)LUYỆN NGHE THEO CHỦ ĐỀ – TOÀN CẦU HÓA (GLOBALIZATION)
———————————-
★Lộ trình học giao tiếp tiếng Anh:
★Cộng đồng học Tiếng Anh:
★Follow me on Facebook:
Đăng ký các lớp PHÁT ÂM:
Đăng ký các lớp GIAO TIẾP TỔNG QUÁT:
═─————————
Subscribe để xem các video tiếp theo nhé.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/moi-truong

Related Post

4 Replies to “[BIZZI ENGLISH] LUYỆN NGHE THEO CHỦ ĐỀ – TOÀN CẦU HÓA (GLOBALIZATION)”

  1. GLOBALIZATION

    What does globalization mean? We always hear this word on TV and read about it in newspapers. It means the world is now a village – the global village. The world has become smaller. Of course, the world did not shrink and it isn’t a village. Because of better transport, the Internet and more trading between countries, it is easier to do business. Japanese car makers have factories in Thailand; American computer companies employ thousands of people in China. That’s globalization. And don’t forget the millions of call centre jobs in India that workers in America and Europe used to do. Globalization also means it is easier to work in another country. Is globalization a good or bad thing? That’s a difficult question to answer.

    Toàn cầu hóa

    Toàn cầu hóa mang ý nghĩa thế nào? Chúng ta luôn nghe thấy từ này trên TV và đọc về nó trên báo. Nó có nghĩa là thế giới bây giờ là một ngôi làng – ngôi làng toàn cầu. Thế giới đã trở nên nhỏ hơn. Tất nhiên, thế giới không thu nhỏ và nó không phải là một ngôi làng. Do giao thông tốt hơn, Internet và giao thương giữa các quốc gia nhiều hơn nên việc kinh doanh trở nên dễ dàng hơn. Các hãng xe Nhật Bản có nhà máy tại Thái Lan; Các công ty máy tính của Mỹ tuyển dụng hàng nghìn người ở Trung Quốc. Đó là toàn cầu hóa. Và đừng quên hàng triệu công việc chăm sóc khách hàng qua điện thoại ở Ấn Độ mà công nhân ở Mỹ và Châu Âu đã từng làm. Toàn cầu hóa cũng có nghĩa là làm việc ở một quốc gia khác dễ dàng hơn. Toàn cầu hóa là một điều tốt hay xấu? Đó là một câu hỏi khó trả lời.

  2. Thanks so much for creating these clips. It's absolutely does wonder for people learning English like me and I pay tribute to all things you have done. I can't wait to see the next one. ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *