Biên tập bản đồ cơ bản phần 3 | Các lớp bản đồ biến đổi, cần chỉnh sửaĐây là seri gồm 5 phần hướng dẫn các bạn biên tập cơ bản nhất về biên tập bản đồ. Trường hợp này, biên tập bản đồ DVMTR dựa trên bản đồ đã có sẵn.

Phần 1: Giới thiệu các lớp bản đồ: Giới thiệu các phần trong một bản đồ

Phần 2: Kế thừa các lớp bản đồ đã có sẵn là các lớp bản đồ cố định, có thể kế thừa từ các bản đồ khác:
– Địa hình
– Thủy văn
– Giao thông
– Điểm dân cư, UBND xã, Y tế, …

Phần 3: Các lớp bản đồ biến đổi, cần chỉnh sửa
– Nhãn phải thay đổi theo tỷ lệ
– Khung lưới
– Hiện trạng và lớp chuyên đề

Phần 4: Biên tập nhãn bản đồ theo tỷ lệ

Phần 5: Hoàn thiện bản đồ

Youtube Channel: Youtube.com/bandolamnghiep
Fanpage: Facebook.com/bandolamnghiep
Groups hỗ trợ: Facebook.com/groups/bandolamnghiep
Webstite: bandolamnghiep.com
Ủng hộ quỹ/Donate:

#Bien_Tap_Ban_Do #Dich_Vu_Moi_Truong_Rung #DVMTR #Ban_Do_Lam_Nghiep

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/van-tai

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *