Bát Tự Tử Bình hiểu thế nào cho đúng? (phần 1)Bát tự Tử Bình là một môn xem vận mệnh của một người qua lá số bát tự được lập bằng thời điểm sinh, kết hợp với các thông tin môi trường ngoại cảnh như là xuất thân, tướng mạo, mệnh lý người thân, nơi sống, môi trường tự nhiên, môi trường xã hội để luận đoán.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *