Bát Tổ Phật Đà Nan Đề | TT Thích Nguyên Tạng giảngBát Tổ Phật-Đà-Nan-Đề (Buddhanandi)
💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻

Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng: từ 6.45am,
Thứ Năm, 10/09/2020 (23/07/Canh Tý)

Hư không vô nội ngoại,
Tâm pháp diệc như thử,
Nhược liễu hư không cố,
Thị đạt chơn như lý.

Hư không chẳng trong ngoài,
Tâm pháp cũng như thế,
Nếu hiểu rõ hư không,
Là đạt lý chơn như .
Nam Mô Phật Đà Nan Đề Đệ Bát Tổ Sư
💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼

Thời pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…)
💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃

Youtube: Tu Viện Quảng Đức
(TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia)

Facebook:

Website:

Tel: 03. 9357 3544

Email: quangduc@quangduc.com

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Related Post

9 Replies to “Bát Tổ Phật Đà Nan Đề | TT Thích Nguyên Tạng giảng”

  1. Vị Tổ nào cũng hay hết SP, với Vị Tổ Phật Đà Nan Đề thứ 8 này đại ý cũng hơi giống Vị Tổ Bà Tu Mật thứ 7 SP 🙏👌

  2. CON XIN CẢM ƠN BÀI PHÁP CỦA THẦY Ạ 🌻CON KÍNH CHÚC THẦY CÓ NHIỀU SỨC KHỎE AN LẠC 🌻ADIĐAPHÂT 🌻🌻🌻

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *