Ban can ho SAIGON PEARL Ruby Topaz Sapphire 2 phong nguLiên hệ: Định 0909988697
• Bán Saigon Pearl Topaz 2, căn số 01, 86m2, 2 phòng ngủ, view sông Saigon, view Cảng, Giá $2000
• Bán Saigon Pearl Topaz 2, căn số 02, 135m2, 3 phòng ngủ, view sông Saigon, view Cảng, Giá $2100
• Bán Saigon Pearl Topaz 2, căn số 04, 86m2, 2 phòng ngủ, view Q1, view city, Giá $2350
• Bán Saigon Pearl Topaz 2, căn số 05, 86m2, 2 phòng ngủ, view Q1, view city, Giá $2300
• Bán Saigon Pearl Topaz 2, căn số 06, 134m2, 3 phòng ngủ, view Q1, view city, Giá $2200
• Bán Saigon Pearl Topaz 2, căn số 07, 135m2, 2 phòng ngủ, view sông Saigon, view Cảng, Giá $1900
• Bán Saigon Pearl Topaz 2, căn số 08, 86m2, 2 phòng ngủ, view sông Saigon, view Cảng, Giá $2200
• Bán Saigon Pearl Topaz 2, tầng 7, 135m2, 2 phòng ngủ, view sông Saigon, view Cảng, Giá $1900
• Bán Saigon Pearl Topaz 2, tầng 10, 89m2, 2 phòng ngủ, view sông Saigon, view Cảng, Giá $2000
• Bán Saigon Pearl Topaz 2, tầng 15, 89m2, 2 phòng ngủ, view Q1, view city, Giá $2300
• Bán Saigon Pearl Topaz 2, tầng 25, 86m2, 2 phòng ngủ, view Q1, view city, Giá $2400
• Bán Saigon Pearl Topaz 2, tầng 26, 135m2, 2 phòng ngủ, view Q1, view city, Giá $2400

CHUYÊN: BÁN / CHO THUÊ SAIGON PEARL Ruby Topaz Sapphire
Để có giá tốt nhất và thêm nhiều sản phẩm, vui lòng liên hệ: Định 09099 88697
Hoặc website

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/bat-dong-san

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *