Bài tập Phát triển năng lực Môn Toán Lớp 3 Tuần 25 | Giải Bài toán rút về đơn vị#phattriennanglucToan3, #tulieutieuhoc, Đây là video nhỏ giúp các em học sinh lớp 3 cách giải đúng cách với các bài tập ở trang 23 đến trang 26 của Bài tập phát triển năng lực Toán 3 Tuần 25. Trong bài học này, các em củng cố và vận dụng cách Giải Bài toán liên quan đến rút về đơn vị . Các em biết nhận diện một số loại tiền Việt Nam. Bài toán thực tế xem đồng hồ để biết chiều tất niên, đêm giao thừa của Tết cổ truyền Việt Nam. bài học cũng dạy các em thực hành cách sử dụng tiền mua bán
– Hãy đăng ký kênh để xem những video mới nhất :
_____________________Liên hệ với Tư liệu Tiểu học _____________
🔰Dạy và Học Tiểu học:
🔰Facebook :
🔰Twitter:

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/van-tai

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *