Bài giảng nguyên lý kế toán UEH- chương 1🌹 NHÓM ÔN TẬP NLKT UEH:
🌹 NHÓM ÔN THI BIG4 :
🌹 NHÓM CÙNG HỌC TOEIC NEW FORMAT:

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/giao-duc

Related Post

2 Replies to “Bài giảng nguyên lý kế toán UEH- chương 1”

  1. bài giảng có đang bám sát vào sách NLKT mới không ạ? Tại em đọc sách có những nội dung trên video không được đề cập trong sách và một số kiến thức đang xa với giáo trình mới ở nhiều chỗ, cụ thể 1 chỗ là sau báo cáo kết quả hoạt động thì giáo trình đề cập đến báo cáo lợi nhuận giữ lại và giảng viên không dạy về báo cáo vốn chủ sở hữu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *