Bài giảng Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020Bài giảng những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020
Liên hệ trangtinphapluat2019@gmail.com để tải bài giảng
Xem điểm mới Luật xử lý vi phạm hành chính 2020 tại đây:

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *