Bài giảng: Công đức tu học Bát Quan TraiĐược Ni Sư Thích nữ Kim Sơn giảng tại Đạo tràng Bát Quan Trai, Quan Âm Tu Viện, Biên Hòa, Đồng Nai ngày 8/11/2020

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/o-to-xe-may-xe-khac

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *