Bài giảng 62: Giới thiệu R qua dữ liệu thực tếBài này thật ra là một cách làm mới cho bài giảng #1 (Giới thiệu R). Làm mới bằng cách dùng dữ liệu thực tế để các bạn làm quen với ngôn ngữ R. Cũng có thể xem là một cách giới thiệu R hoàn toàn mới mà theo đó các bạn vừa nghe vừa thực hành các package căn bản như tidyverse, explore, và dấu pipe (tôi gọi là ‘then’). Phần thực hành từ 1:05:00 (1 giờ 5 phút).

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: link danh mục

Related Post

7 Replies to “Bài giảng 62: Giới thiệu R qua dữ liệu thực tế”

  1. em thưa thầy thầy có thể cho em xin mẫu số liệu trong bài của thầy để em có thể thực hành vẽ biểu đồ không ạ. Em cảm ơn thầy.

  2. Hàm explore trong package "explore" thực sự rất hữu dụng để có cái nhìn tổng quát về bộ dữ liệu. Em cảm ơn thầy.

  3. Hay lắm anh ạ, em thì dùng R để phân tích giá trong thị trường tiền tệ. Cảm ơn anh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *