Bài 33: Hướng dẫn tự động nhận dữ liệu thu ngân sách từ Kho bạc vào chương trình KTXAHướng dẫn tự động nhận dữ liệu thu ngân sách từ Kho bạc vào chương trình KTXA

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Related Post

2 Replies to “Bài 33: Hướng dẫn tự động nhận dữ liệu thu ngân sách từ Kho bạc vào chương trình KTXA”

  1. Tại sao năm 2020 tôi vẫn làm theo cách trên, nhưng sang năm 2021 khi tôi thực hiện lại không được và được trả lời là kiểm tra lại mã ĐBHC hoặc tháng lựa chọn là sao vậy?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *