Bài 3 – Tiết 2: Phép trừ2. Nếu số bị trừ và số trừ cùng tăng (hoặc giảm) n đơn vị thì hiệu của chúng không đổi.
3. Hiệu tăng thêm khi:
+ Số bị trừ tăng thêm
+ Số trừ giảm đi
4. Hiệu giảm đi khi:
+ Số bị trừ giảm đi
+ Số trừ tăng thêm
…….
* Link bài học trực tuyến:
* Link tải bài tập:

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/giao-duc

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *