Bài 23: Lập báo cáo bán hàng bằng chức năng Advanced FilterYêu cầu:
1- NĂM: Dùng hàm lấy ra năm hiện tại.
2- Tên hàng: Dựa vào 4 ký tự đầu của Mã hàng, tra trong BẢNG 1
3- Mã QG: Dựa vào 4 ký tự đầu của Mã hàng, tra trong BẢNG 1.
4- Trị giá = Số lượng * Đơn giá. Biết rằng:
+ Đơn giá: Dựa vào 4 ký tự đầu của Mã hàng, tra trong BẢNG 1, kết hợp với Loại hàng
để lấy giá trị hợp lý.
5- Phí vận chuyển = Số lượng * Giá VC. Biết rằng:
+ Giá vận chuyển: dựa vào Mã QG, tra trong BẢNG 2.
6- Thành tiền = Trị giá + Phí vận chuyển.
Nếu bán ra trong tháng 5 thì giảm 5% Thành tiền
7- Rút trích danh sách các mặt hàng loại “Thường” bán ra trong tháng 5.

Tải file bài tập:

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: link danh mục

Related Post

2 Replies to “Bài 23: Lập báo cáo bán hàng bằng chức năng Advanced Filter”

  1. HM trị giá = số lượng * đơn giá mà trong này không có số lượng * trị giá đau mà chỉ ra đơn giá loại C hoặc T thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *