Bài 2.4_Lênh Feather để làm mờ đường viên khi ghép ảnh trong PhotoshopBài 2.4: Chuỗi bài học Tự học Photoshop.

Khi gép hai ảnh hoặc các vùng chọn với nhau. Sẽ xuất hiện các đường viền giữa 2 ảnh hoặc vùng chọn với một ảnh. Bạn cần phải làm mờ đường viền để ảnh được đẹp và thống nhất.

Bạn phải dùng lệnh Feather để làm việc này. Trước tiên phải chọn vùng chọn giữa hai ảnh cần ghép. Vào Feather chọn lệnh.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: link danh mục

Related Post

One Reply to “Bài 2.4_Lênh Feather để làm mờ đường viên khi ghép ảnh trong Photoshop”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *