Bài 168 : Lập trình bán hàng Laravel – Đếm lượt xem bài viết sản phẩmVideo này mình hướng dẫn các bạn đếm số lượng khách truy cập vào bài viết và sản phẩm nhé
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sharecode code lại kèm database :
Trình tự các videos trong loạt bài sắp xếp theo ký tự giá :
1 . Lọc doanh số theo JqueryUI calendar :
2 . Cài đặt biểu đồ Morris Chart Js :
3 . Lọc doanh số theo tuần ngày tháng năm :
4 . Thống kê truy cập theo ngày tuần tháng năm :
5 . Thống kê tổng sản phẩm ,bài viết, đơn hàng : will be soon….
6 . Thống kê theo lượt xem :
7 . Cơ sở dự liệu thống kê :
8 . Lợi nhuận :
*************************
Thiết kế website tại :
Sharecode code lại kèm database :
FANPAGE :
FACEBOOK :
###################
Website :
Download video thiết kế web php mysql A-Z :
Series web laravel :
Series web laravel bán hàng :
Series web chuẩn mô hình MVC :
Sharecode website miễn phí :
Web điện máy :

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

Related Post

One Reply to “Bài 168 : Lập trình bán hàng Laravel – Đếm lượt xem bài viết sản phẩm”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *