Bá Vương Ngu Cơ 2《Trong rèm múa kiếm Quân Vương hãy an lòng》|| 霸王别姬之《帐中舞剑慰大王》【原唱:荔枝odihs】Bá Vương Ngu Cơ 2《Trong rèm múa kiếm Quân Vương hãy an lòng》- Ngu Cơ vũ khúc xong, liền dùng chính kiếm này kết liễu đời mình, bởi có câu là
“𝑿𝒖𝒂̂𝒏 𝒔𝒂̆́𝒄 𝒏𝒂̀𝒚 𝒕𝒊̀ 𝒕𝒊𝒆̣̂𝒏,
𝑻𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒑 đ𝒂̂𝒚 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 𝑸𝒖𝒂̂𝒏 𝒌𝒉𝒐́ 𝒅𝒖̛́𝒕 𝒄𝒉𝒂̂́𝒑 𝒏𝒊𝒆̣̂𝒎
𝑪𝒖̀𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒏𝒈𝒉𝒆 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒃𝒂̀𝒊 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒄𝒂 𝒏𝒂̀𝒚, 𝒍𝒂̣𝒊 𝒎𝒖́𝒂 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒌𝒊𝒆̂́𝒎
𝑴𝒐𝒏𝒈 𝒌𝒊𝒆̂́𝒑 𝒔𝒂𝒖, 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑸𝒖𝒂̂𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒖̀𝒏𝒈” (☍﹏⁰)

Ngu Cơ (chữ Hán: 虞姬), thường gọi Ngu mỹ nhân (虞美人), là người thiếp yêu của Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ – một vị tướng quân phiệt lẫy lừng thời Hán Sở tranh hùng.

𝗧𝗵𝗲𝗼 𝘀𝘂̛̉ 𝗰𝗼̂̉ 𝘃𝗶𝗲̂́𝘁,

Năm 209 TCN, Hạng Vũ và chú là Hạng Lương khởi nghĩa để lật đổ nhà Tần. Ngu Cơ do vậy gặp được Hạng Vũ, trở thành phi thiếp, do có nhan sắc, nên có danh xưng là Ngu mỹ nhân. Theo các sách kể lại, Ngu Cơ luôn đi theo Hạng Vũ trong các chiến dịch quân sự của ông và không bao giờ chịu ở lại phía sau.

Năm 202 TCN, Hạng Vũ bị bao vây ở thành Cai Hạ bởi liên quân của Lưu Bang, Hàn Tín và Bành Việt. Quân Hán hát các bài hát dân gian của đất Sở để tạo ra một ấn tượng là Sở đã bị quân Hán chiếm. Tinh thần chiến đấu của quân Hạng Vũ giảm mạnh và một số binh lính đã đào ngũ bỏ trốn. Tuyệt vọng, Hạng Vũ dùng rượu và hát bài “Cai Hạ ca” để bày tỏ nỗi buồn của mình. Cùng năm đó, Hạng Vũ tự sát.

Sử sách không ghi rõ kết cục của Ngu Cơ. Sách Thái Bình hoàn vũ ký (太平寰宇記) ghi lại, sau khi Hạng Vũ bại, đã giết chết Ngu Cơ[3].

𝗧𝗵𝗲𝗼 𝗻𝗵𝗮̂𝗻 𝗴𝗶𝗮𝗻 𝘁𝗿𝘂𝘆𝗲̂̀𝗻 đ𝗼̛̀𝗶,

Vì cảm thương sự quả cảm của Ngu Cơ, về sau, dân gian lý tưởng hóa câu chuyện của Ngu Cơ, liền biến Ngu Cơ gắn liền với điển tích mà người đời sau gọi là Bá vương biệt cơ (霸王别姬). Đây là một điển tích cực kỳ nổi tiếng, trở thành nỗi bi ca được truyền tụng nhiều đời, nhất là trong nghệ thuật, thơ, phú, hội họa, điện ảnh.

Đoạn tình giữa hai người trong thành Cai Hạ là một đoạn bi tráng rất nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, được Sử ký của Tư Mã Thiên nhắc tới.
(´-ι_-`)
Sự tích kể rằng, khi bị bao vây ở Cai Hạ, Hạng vương đóng quân ở trong thành Cai Hạ, binh ít lương hết, tình thế quả thực nguy khốn. Quân Hán và quân chư hầu bổ vây mấy vòng. Đang đêm, Hạng vương thức dậy nghe quân Hán ở bốn mặt đều hát giọng Sở, Hạng vương kinh hoàng, nói:”Hán đã lấy được Sở rồi sao? Sao mà người Sở lại đông như thế?”. Đêm hôm đó, Hạng vương uống rượu trong trướng cùng Ngu Cơ. Hạng vương đau đớn cảm khái làm bài thơ, được đời sau gọi là bài “Cai Hạ ca”:

力拔山兮氣蓋世,時不利兮騅不逝.騅不逝兮可奈何!虞兮虞兮奈若何!

𝘓𝘶̛̣𝘤 𝘣𝘢̣𝘵 𝘴𝘰̛𝘯 𝘩𝘦̂̀, 𝘬𝘩𝘪́ 𝘤𝘢́𝘪 𝘵𝘩𝘦̂́,𝘛𝘩𝘰̛̀𝘪 𝘣𝘢̂́𝘵 𝘭𝘰̛̣𝘪 𝘩𝘦̂̀, 𝘛𝘳𝘶𝘺 𝘣𝘢̂́𝘵 𝘵𝘩𝘦̣̂𝘛𝘳𝘶𝘺 𝘣𝘢̂́𝘵 𝘵𝘩𝘦̣̂ 𝘩𝘦̂̀ 𝘬𝘩𝘢̉ 𝘯𝘢̣𝘪 𝘩𝘢̀,𝘕𝘨𝘶 𝘩𝘦̂̀, 𝘕𝘨𝘶 𝘩𝘦̂̀ 𝘯𝘢̣𝘪 𝘯𝘩𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘩𝘢̀.

𝘚𝘶̛́𝘤 𝘥𝘰̛̀𝘪 𝘯𝘶́𝘪, 𝘬𝘩𝘪́ 𝘵𝘳𝘶̀𝘮 𝘵𝘳𝘰̛̀𝘪, 𝘖̂ 𝘛𝘳𝘶𝘺 𝘤𝘩𝘶̀𝘯 𝘣𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘣𝘰̛̉𝘪 𝘵𝘩𝘰̛̀𝘪 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘺! 𝘕𝘨𝘶̛̣𝘢 𝘴𝘢𝘰 𝘤𝘩𝘶̀𝘯 𝘣𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘵𝘩𝘦̂́ 𝘯𝘢̀𝘺? 𝘕𝘨𝘶 𝘊𝘰̛, 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 𝘵𝘪́𝘯𝘩 𝘴𝘢𝘰 đ𝘢̂𝘺 𝘩𝘰̛̃𝘪 𝘯𝘢̀𝘯𝘨?

Hạng vương cứ như thế vừa uống rượu mà ca mấy lần, tâm trạng cực kì ảo não. Nàng Ngu Cơ sau đó quyết định múa kiếm, hát hòa theo, lời ca rằng:

漢兵已略地, 四面楚歌聲, 大王義氣盡, 賤妾何聊生

𝘏𝘢́𝘯 𝘣𝘪𝘯𝘩 𝘥𝘪̃ 𝘭𝘶̛𝘰̛̣𝘤 đ𝘪̣𝘢, 𝘛𝘶̛́ 𝘥𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘚𝘰̛̉ 𝘤𝘢 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘩.𝘛𝘳𝘶̛𝘰̛̣𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘶 𝘺́ 𝘬𝘩𝘪́ 𝘵𝘢̣̂𝘯, 𝘛𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘱 𝘩𝘢̀ 𝘭𝘪𝘦̂𝘶 𝘴𝘪𝘯𝘩.

𝘘𝘶𝘢̂𝘯 𝘏𝘢́𝘯 𝘭𝘢̂́𝘺 𝘩𝘦̂́𝘵 đ𝘢̂́𝘵,𝘒𝘩𝘶́𝘤 𝘚𝘰̛̉ 𝘷𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘰̂́𝘯 𝘣𝘦̂̀.𝘛𝘳𝘶̛𝘰̛̣𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘶 𝘤𝘩𝘪́ 𝘭𝘰̛́𝘯 𝘤𝘢̣𝘯,𝘛𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘱 𝘴𝘰̂́𝘯𝘨 𝘭𝘢̀𝘮 𝘤𝘩𝘪.

Rồi Ngu Cơ lấy gươm tự vẫn để tránh làm vướng bận Hạng vương. Thấy Ngu Cơ chết, Hạng vương khóc chảy nước mắt, tả hữu đều khóc, không ai có thể ngẩng lên nhìn. Sau đó Hạng Vũ chọn 28 kỵ binh trung thành, liều chết phá vòng vây của quân Hán vượt ra ngoài. Chạy đến sông Ô Giang thì cùng đường. Tự thấy không còn mặt mũi nào qua sông về Giang Đông tái dựng cơ đồ, Hạng vương đành tự vẫn.
(╥﹏╥)

.Ca khúc chủ đề: vở tuồng nổi tiếng Bá Vương Biệt Cơ | 霸王别姬
.Tên khúc: Trướng Trung Vũ Kiếm Úy Đại Vương | 帐中舞剑慰大王
.Thể loại: Hí Khang & Tuyệt Mỹ Chi Luyến | 戏腔与绝世之恋的
.Lên kế hoạch: Thủ Phong | 策划:守风
.Sáng tác / Biên khúc: Mộc Tử | 作曲/编曲:木子
.Soạn lời: Thủ Phong & Văn Thức | 作词:守风&闻轼
.Trình bày: Lệ Chi | 演唱:荔枝odihs
.Hậu kỳ: phòng làm việc hậu kỳ Tiểu Tiên Nữ | 小仙女后期工作室
.Tranh vẽ: Gia Dung | 曲绘:椰蓉
.Video: Lam Bạch Điều Văn | PV:岚白条文
.Bản gốc:
.Bilibili:

《帐中舞剑慰大王》
策划:守风
作曲/编曲:木子
作词:守风&闻轼
演唱:荔枝odihs
后期:小仙女后期工作室
曲绘:椰蓉
PV:岚白条文

兵马乱 楚乌啼声残
枯草燃 星河断
北风寒 浊酒映月圆
奈何叹日月 孤星残云卷
韶光贱 难度妾身这一念
稍敛足 听和项王歌两段
蹄声近 汉兵略地 战鼓杀伐声渐
待来世 偿还今生夙愿
为君再 长歌一曲 再舞一剑
莫惧那 四面楚歌声
再饮那 琼浆解忧愁
谢大王 予我无怨无悔此生
贱妾愿 来世与君再相守

兵马乱 楚乌啼声残
枯草燃 星河断
北风寒 浊酒映月圆
奈何叹日月 孤星残云卷
韶光贱 难度妾身这一念
稍敛足 听和项王歌两段
蹄声近 汉兵略地 战鼓杀伐声渐
待来世 偿还今生夙愿
为君再 长歌一曲 再舞一剑
莫惧那 四面楚歌声
再饮那 琼浆解忧愁
谢大王 予我无怨无悔此生
贱妾愿 来世与君再相守
贱妾愿 来世与君再

莫惧那 四面楚歌声
且拔剑 斩八方狂风
这天下 终究要由大王纵横
归江东 卷土重来再交锋
贱妾愿 来世与君再相守

贱妾愿 来世与君再相逢

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm các phim khác tại: https://collectif-du-chambon.org/category/phim

Related Post

32 Replies to “Bá Vương Ngu Cơ 2《Trong rèm múa kiếm Quân Vương hãy an lòng》|| 霸王别姬之《帐中舞剑慰大王》【原唱:荔枝odihs】”

 1. Mọi người thử đọc"Tiệm đồ cổ Á Xá" tập 4 đi, trong đó có nhắc tới Ngu Cơ và Hạng Vũ. Và, còn có nhắc đến vì sao Ngu Cơ Xưng là Ngu mỹ nhân!

 2. Bạn làm clip hay quá, cho mình hỏi bạn dùng app nào vậy , mà hình động chuyển liên tục á, cám ơn bạn trước nhe

 3. Bởi, xưa nay viết , quân vương vốn vô tình
  nên nghiệp lớn, vô tình cần phải phải có mà sai
  Chỉ có chí tình, chí nghĩa…có biết yêu thương quý trọng, nghiệp lớn mới bền, lại thỏa chí anh hùng, say gối đầu mỹ nhân!!!
  Thời không có ta, thời thế đó
  Thời có ta, thế nản chí anh hùng!

 4. Nếu hạng vũ có hàn tín hạng vũ đã có cả thiên hạ nhưng hàn tín lại đi theo lưu bang để bị phản bội

 5. Quân vương kiếp này thần thiếp chỉ cần được cạnh ngài không mơ sủ ái hơn người chỉ cần người thật lòng với thiếp vậy cũng đủ rồi,nay chiến trận loạn lạc dân chúng lầm than khiến chàng mệt nhọc nay thần thiếp xin tặng chàng một khúc múa thay cho lời đa tạ và lời vĩnh biệt quân vương chàng vì đạ nghiệp đã vướn bận quá nhiều nay thần thiếp đi trước mong ngài đừng vướn bận thần thiếp nếu có kiếp sau thiếp nguyện vẫn mong được làm nương tử của ngài tạm biệt quân vương thiếp đi trước>.<
  việt hơi ngu mong mn bỏ qua cho hí hí

 6. -mười năm có thể thấy xuân đi thu đến…

  -Trăm năm có thể thấy sinh lão bệnh tử…

  -Nghìn năm có thể than rằng vương triều thay đổi…

  -Vạn năm có thể thấy được vật đổi sao dời….!!!☘

 7. Đọc văn án, mà đau thấu con tim (T⌓T), giọng hát thật đau thấm tâm can. (╥_╥) Trầm cảm mất thôi

 8. Thanh Xuân bần tiện ,Sở đau lụi tàn… Thân thiếp đau lắm, vấp kiếm, nếu có kiếp sau ta sẽ cùng chàng lần nữa…xin lỗi chàng…

 9. Trách ai. Trách Hạng Vũ bản tính nóng vội, dám giết nhưng không dám quyết để Lưu Bang thoát. Không nghe trung thần , tin lời gièm pha. Chỉ tiếc 1 Phạm Tăng tài cao. Kết cục bi thảm

 10. – Nếu có kiếp sau, thiếp mong rằng chỉ làm một đôi phu thê bình thường, không cần vì bốn chữ quyền khuynh thiên hạ mà chia cắt đôi ta nữa.

 11. Sở Hán Tranh Hùng. Mở ra một bức tranh về thời kì chiến loạn của Trung Hoa bị tráng,hào hùng nhưng lại đầy bi thương. Thượng Thiên Vấn Cửu Cung Tất Suy. Hạng Vũ là một con Tam Trảo Nhật Long tiếc vì Thượng Thiên đã chọn Lưu Bang một con Ngũ Trảo Kim Long mà không chọn ngươi

 12. Hán binh dĩ lược địa,

  Tứ diện Sở ca thanh.

  Trượng phu ý khí tận,

  Tiện thiếp hà liêu sinh.

  Dịch nghĩa:

  Quân Hán lấy hết đất,

  Khúc Sở vang bốn bề.

  Trượng phu chí lớn cạn,

  Tiện thiếp sống làm chi.

 13. biết đến Ngu Cơ Hạng Vũ qua Tiệm đồ cổ Á Xá, sau đó nghe đc bài này thực sự rất cảm động. Cảm ơn bạn đã sub

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *