Ba loại khổ – Ý nghĩa 8 pháp thế gian – Thực Tánh Pháp – HT. Viên MinhPhần 1: Pháp thoại “Ba loại khổ – Ý nghĩa 8 pháp thế gian”
– Ba loại khổ 00:00
– Ý nghĩa cuộc đời – Ý nghĩa 8 pháp thế gian 22:55
Phần 2: Hỏi đáp 50:27
1. Tâm trí thảnh thơi (không có bản ngã) mới thấu hiểu khổ? 50:27
– Tánh biết & pháp vốn hoàn chỉnh nơi mỗi ngườl 53:00
– Kiến tánh là pháp như thế nào thì thấy như vậy 1:07:20
2. Thưa Thầy vì tâm không yên nên mới cần ngồi thiền? 1:13:30
3. Tùy duyên bất biến? 1:21:00
4. Sự vận hành của Pháp và vạn pháp do tâm sanh có liên hệ thế nào? 1:28:05
5. Thực tánh pháp 1:35:07

Khóa giảng tại Perth (2) tháng 12/2011 – Hòa Thượng Viên Minh
#HTVienMinh #ThayVienMinh
MP3: Trung Tâm Hộ Tông

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/moi-truong

Related Post

7 Replies to “Ba loại khổ – Ý nghĩa 8 pháp thế gian – Thực Tánh Pháp – HT. Viên Minh”

  1. Nếu được xin bên Cội Nguồn cho thêm bản Mp3 để có thể tải về nghe. Xin cám ơn!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *