Related Post

8 Replies to “Ẩm thực thịt gà nấu chưa ngọt lá chanh”

  1. Thịt gà nấu chua ngọt,bạn nấu thịt gà là món mà mình thích ăn nhất bạn ơi,mình cũng thường ăn món này,cảm ơn bạn chia sẻ,bạn mới mình đó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *