Related Post

39 Replies to “Âm ly Jarguar liền vang PA602. 4tr2 . DVH 0966668764-0363553277”

  1. 600K/kênh là bằng mỗi kênh của con đẩy BW K6 rồi.
    Đánh cặp full bass 40 vô tư các ae ơi, nói gi bass 30.
    Ae nào chơi gia đình xúc đi, giá 4,2tr có luôn con vang bên trong, là quá hời.

  2. Công nhận chưa cải cách chữ viết mà lắm thằng mù chữ, người ta đã để giá ở tựa đề mà vẫn cứ hỏi vl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *