Agribank : 1. Nạp tiền điện thoại không cần card | 2. Xem số dư , sao kê tài khoản ngân hàngyoutube:
web: lethanhtien.com Agribank : 1. Nạp tiền điện thoại không cần card | 2. Xem số dư , sao kê tài khoản ngân hàng
cú pháp nạp tiền điện thoại:
ví dụ: nap vn10 0903153586 mk gửi tới 8049
cú pháp xem số dư tài khoản:
vd: vba sd 6002207000513
cú pháp xem 5 giao dịch gần nhất:
vd: vba gd 6002207000513

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *