Related Post

26 Replies to “ADN là gì?”

  1. Khi biết ADN chứa thông tin được mã hóa, nhiều người thắc mắc: “Làm sao thông tin này lại xuất hiện ở đó?”. Dĩ nhiên, không ai thấy được việc hình thành phân tử ADN đầu tiên. Thế nên, chúng ta phải tự rút ra kết luận, nhưng không nên võ đoán. Hãy xem những thí dụ sau đây.

    Năm 1999, ở Pakistan, người ta phát hiện mảnh gốm cổ có những dấu, hay biểu tượng khác thường. Không ai lý giải được điều này. Tuy nhiên, chúng được xem là do con người tạo ra.
    Vài năm sau khi Watson và Crick khám phá chuỗi ADN, có hai nhà vật lý đã đề xuất việc tìm kiếm tín hiệu sóng vô tuyến từ vũ trụ. Vì thế, người ta bắt tay vào công cuộc tìm kiếm trí thông minh ngoài trái đất.
    Điều này có nghĩa gì? Người ta quy thông tin cho một trí thông minh nào đó dù thông tin ấy dưới dạng biểu tượng trên đất sét hoặc tín hiệu ngoài không gian. Họ không cần xem xét thông tin được tạo ra như thế nào để đi đến kết luận. Tuy nhiên, khi người ta biết và khám phá mật mã phức tạp nhất, mật mã hóa chất của sự sống, nhiều người lờ đi sự thật là cần có một trí thông minh để tạo ra thông tin, họ cho rằng ADN là kết quả của một tiến trình vô thức. Điều này có hợp lý không? Có nhất quán không? Có căn cứ khoa học không?

  2. Tại sao bộ giáo dục cứ phải lan man kiến thức làm gì khi ta không học chuyên sâu? Chỉ cần nói đơn giản như clip trên để ta hiểu thêm biết thêm là đc, mà thấy vì in SGK thì làm mấy clip giáo dục vầy thì dễ hểu hơn ấy!

  3. Thay vì là G liên kết vs c bằng 2 liên kết hidro thì qua Vn thành G liên kết vs X bằng 2 liên kết hidro😂😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *