951-2 Từ Khủng Hoảng Đến Hòa Bình: Toàn Vũ Trụ Đang Gia Trì Chúng TaTriển lãm Expo Ser 2011, diễn đàn sức khỏe quốc tế hàng đầu, đã được tổ chức tại Mexico. Thanh Hải Vô Thượng Sư tham dự sự kiện này qua truyền hình trực tuyến với tư cách là diễn giả danh dự để chia sẻ trí huệ của Ngài về những mối lo ngại bậc nhất của cư dân Địa Cầu đồng thời bàn thảo những giải pháp đem lại sự an bình cho thế giới. Vô Thượng Sư cũng khen ngợi chính phủ Mexico đã nỗ lực vì môi trường và Ngài cũng khuyến khích toàn thế giới áp dụng giải pháp thuần chay hữu cơ để chấm dứt biến đổi khí hậu.

Vô Thượng Sư nhắc chúng ta nên có ý thức hơn, tri ân hơn và luôn luôn nhận thức được lực gia trì mà toàn vũ trụ đang ban cho chúng ta. Chúng ta không chỉ cầu nguyện sự giúp đỡ và gia trì từ vũ trụ, mà bản thân chúng ta cũng nên gia trì cho môi trường, thế giới và vũ trụ.
Chỉ cần chuyển sang lối sống thuần chay thì chúng ta có thể giúp đỡ con người, xã hội, muôn loài cũng như Địa Cầu rồi. Chúng ta cứu Địa Cầu cho bản thân chúng ta và thế hệ tương lai.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/bat-dong-san

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *