837-2 Lúc Khẩn Cấp Để Cứu Địa Cầu 2008 : Tôi Có Thể Làm Gì?Buổi hội thảo với chủ đề “Năm 2008 – Thời Điểm Khẩn Cấp Để Cứu Địa Cầu: Tôi có thể làm gì?” được tổ chức vào mùa hè năm 2008, tại thành phố Đài Bắc, Formosa. Ban tổ chức buổi hội thảo, Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư, đã ân cần mời các thành viên cơ quan lập pháp và đại diện của chính phủ cùng các quan khách đại diện của các ban ngành trong xã hội hầu bàn thảo về quyết tâm và hành động cấp thiết để đối mặt với vấn đề hâm nóng toàn cầu. Nghị quyết chung nhận định rằng các cơ chế trong chính phủ cần giữ vai trò lãnh đạo người dân trong cuộc chiến chống lại nạn hâm nóng toàn cầu qua quyết tâm và đề ra các phương án cụ thể. Thanh Hải Vô Thượng Sư, một quan khách mời danh dự, đã trình bày một quan điểm mới mẻ rõ ràng về vấn đề này và Ngài nhắc nhiều lần rằng ăn chay trường có thể giúp nhân loại ngăn chặn được 80% nạn hâm nóng toàn cầu. Ngài còn tiết lộ một thông điệp quan trọng về sự tồn vong của nhân loại – Tình thương. “Chúng ta có thể biến ước mơ này thành hiện thực. Nếu như tất cả nhân loại quay trở về bản chất vốn có của mình. Chúng ta là tình thương. Chúng ta là lòng từ bi. Chúng ta là hiện thân của Thượng Đế trên Địa Cầu này. Chúng ta là Phật. ”

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/moi-truong

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *