5 việc quan trong cho kế toán thuế khi lập Báo cáo tài chính 2020 | Lưu Mạnh Thắng5 việc quan trọng cho Kế toán thuế trước khi lập BCTC 2020.
Xin chào các bạn! đã đến với kênh chia sẻ kiến thức Phân tích tài chính – Kế toán – Đầu tư.
Hãy tham gia cộng đồng 100.000 người thành công về tài chính:

cùng chuyên gia tài chính Lưu Mạnh Thắng
Trong video này tôi xin chia sẻ với bạn: 5 Công việc quan trọng mà kế toán thuế cần phải làm trước khi lập Báo cáo tài chính năm 2020:
Thứ 1: Phân tích, soát xét kỹ toàn bộ chi phí đầu vào của doanh nghiệp có sử dụng hoá đơn GTGT;
Thứ 2: Phân tích kỹ và soát xét toàn bộ doanh thu để xác định thuế GTGT đầu ra;
Thứ 3: Xác định thuế TNCN trong năm 2020;
Thứ 4: Xác định các loại thuế khác doanh nghiệp phải nộp trong năm 2020;
Thứ 5: Tổng hợp số thuế phải nộp trong năm 2020 và số thuế còn phải nộp.
——————————————————————
Thông tin liên hệ: Lưu Mạnh Thắng
Số điện thoại: 0912303905
Facebook:
FanPage:
FanPage:
Website:
Instagram:
#luumanhthang #baocaotaichinh #ketoanthue

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Related Post

2 Replies to “5 việc quan trong cho kế toán thuế khi lập Báo cáo tài chính 2020 | Lưu Mạnh Thắng”

  1. Hãy tham gia cộng đồng 100.000 người thành công về tài chính: https://bit.ly/2WNqXuh
    https://www.youtube.com/channel/UCgWLSpVbLx2yL33H6AZ-P6w?sub_confirmation=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *