5. Phiếu thu (Phần mềm kế toán Fast Accounting)Video hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Fast Accounting
PHẦN 3. PHÂN HỆ KẾ TOÁN TIỀN MẶT TIỀN GỬI
Chi tiết về phần mềm và tải phần mềm tại:

CÔNG TY FAST
Chuyên về phần mềm kế toán và phần mềm ERP

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: link danh mục

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *