2D short film | HÃY CỨU CHÚNG TA | SAVE US | Short film environmental protection2D short film | HÃY CỨU CHÚNG TA | SAVE US | Short film nvironmental protection
Bảo vệ môi trường
Bảo vệ nguồn nước
Thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 là thời đại của sự phát triển toàn diện và hiện đại, giúp cho các nước có thể thay đổi nền kinh tế trở nên vững mạnh hơn. Song song với điều đó là vấn đề môi trường trường. Công nghệ hiện đại càng cao thì vấn đề môi trường cần được quan tâm càng lớn. Hiện nay thực trạng ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường nước đang ở mức báo động. Nước ngọt để sử dụng trong cuộc sống sinh hoạt của con người ngày một cạn kiệt. Vì thế, việc áp dụng các biện pháp bảo vệ nguồn nước sạch không bị ô nhiễm là điều hết sức cần thiết.
———————————————————————————-
The era of industrial revolution 4.0 is an era of comprehensive and modern development, helping countries to change their economies to become stronger. Parallel to that is the environmental issue. The higher the modern technology, the greater the environmental concern. Currently the situation of environmental pollution, especially water environment is at an alarming level. Fresh water for use in people’s daily lives is increasingly exhausted. Therefore, the application of measures to protect the clean water from pollution is extremely necessary.

Moho 12
Moho for beginners
Moho tutorial
Moho tricks
Moho tips

See more:

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/moi-truong

Related Post

7 Replies to “2D short film | HÃY CỨU CHÚNG TA | SAVE US | Short film environmental protection”

  1. Thank u so much <3 great video . can u please share videos about how to make expressions and body turns .. thank u again

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *