(2.1) Thoả thuận hạn chế cạnh tranh – Sự độc hại của Cartel?Chủ đề thuộc nội dung Chương 2: Pháp luật về kiểm soát thoả thuận hạn chế cạnh tranh

Liên hệ giảng viên: Phan Đăng Hải – haipd@hvnh.edu.vn
Website: phandanghai.webnode.vn
Facebook:

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: link danh mục

Related Post

2 Replies to “(2.1) Thoả thuận hạn chế cạnh tranh – Sự độc hại của Cartel?”

  1. thầy có thể giải thích thêm về thỏa thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư k ạ ??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *