Related Post

32 Replies to “15 TUỔI TÓC BẠC TRẮNG”

  1. 15 tuổi tóc đã bạc, cái này do máu dồi, kết nối dài lâu dủ qua bốn nhịp cầu nhé bạn hiền. ghé qua mình cho nhịp cầu thông thương nhé.

  2. Thiệt luôn hả ban ? Vay chắc do máu đấy . Vào googlo tim các bao thuoc lam theo thử , chu nhuộm suốt ko tóc dau

  3. Nhìn thấy la và bạn này thấy tội nghiệp quá, phải tốn tiền nhuộm tóc rồi, cảm ơn bạn chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *