Related Post

10 Replies to “01 Trận chiến cuối cùng Mũ đỏ Trịnh Ân”

  1. Cộng sản tàn bạo bắt hết thanh niên , trẻ em miền bắc và cả lính Trung quốc giả dạng Việt cộng tự do tràn vào đánh chiếm miền nam .. còn quân cộng hòa thì có ít ,quá ít ,vì thanh niên miền nam trốn lính ,đào ngũ rất nhiều , Mỹ thì viện trợ quá ít ,trong khi cả thế giới cộng sản bóp họng nhân dân cộng sản để viện trợ cho Việt cộng rất dồi dào ,vừa dùng ,vừa đốt bỏ không hết , thì làm sao cộng hòa thắng được chứ ??? ..Đánh đấm cái đầu buồi !!! ..Khi việt cộng tập trung quân ở biên giới Cam ,Lào ,bắc quản Trị thì sao không tấn công trước ,đánh phủ đầu chúng ,đánh vào pháo binh của chúng ,tiêu diệt pháo binh , xe tăng rồi ,thì chúng lấy gì để đánh ???.. Hoặc tung một ,hai sư đoàn đánh ra Hải phòng ,Hà nội ,tổ chức tuyển quân ngoài bắc ,thử xem chúng có cần có hòa ước ,hòa bình hay không ???

  2. Cháu bị bắc kỳ cộng lừa bao nh năm…bây giờ mới hiểu.lũ bắc kỳ cộng xạo.láo.nổ….về nhg ng lính VNCH…và chế độ dân chủ tự do

  3. Cám ơn Chú 8 🤵‍♂️ thân mến & tác giả là cựu mũ đỏ Trịnh Ân rắt nhiều 💕💞💖💝❤🍷🍾👍✌👏💯。
    タムおじいさん (Chú 8さん🤵‍♂️)という演読者 と Trịnh Ânさんという作家で どうもありがとうございます‼️ 💕💞💖💝❤🍷🍾👍✌👏💯。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *