01-Cài đặt, tạo bảng, database, CRUD, Join bảng với Microsoft SQL Server 2017Cài đặt, tạo bảng, database, CRUD(thêm, sửa, xoá, cập nhật bản ghi), Join bảng với Microsoft SQL Server 2017
Support –
SUBSCRIBE TO MY CHANNEL FOR MORE INTERESTING VIDEOS:

You can see code in github:

Twitter:
Facebook:

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: link danh mục

Related Post

6 Replies to “01-Cài đặt, tạo bảng, database, CRUD, Join bảng với Microsoft SQL Server 2017”

  1. video a làm đỉnh thực thự sự vừa nhanh ko nhàm chán, lại full luôn kiến thức, hi vọng a làm video về java, socket và websocket java

  2. Anh cho em cái mẹo để trình bày lại sau khi quay video được không với. Em cũng hay quay video nhưng chưa rành cách nào trình bày diễn giải sau khi biên tập video như anh được, em toàn quay đến đâu nói đến đó.

  3. anh nhớ làm tiếp mấy clip sau nói về sql server với những câu lệnh truy vấn đi từ thấp đến nâng cao cho người xem dễ hiểu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *