008-ទំព័រ១០-ហេតុប្បច្ច័យ-បញ្ហាវារៈទី៥ អកុសលោ ធម្មោ អព្យាកតស្ស ធម្មស្ស ហេតុប្បច្ចយេន បច្ចយោសិក្សារព្រះអភិធម្ម បដ្ឋានបករណ៍ (តាមសៀវភៅ បដ្ឋានបករណ៍ លោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតប៊ុត សាវង្ស)
តាមប្រព័ន្ធ Skype ថ្ងៃចន្ទ និងថ្ងៃអង្គារ៍ ចាប់ពីម៉ោង១០:០០នាទី ព្រឹក ដល់ម៉ោង ១១:០០នាទីព្រឹក (ម៉ោងនៅស្រុកខ្មែរ)
ដោយសាស្ត្រាចារ្យ ទូច សុវណ្ណមុនី (ភ្នំពេញ, កម្ពុជា)

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/o-to-xe-may-xe-khac

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *