「Vietsub」 Quiet Night – Hwang Chi Yeul [The King:Eternal Mornach (Quân Vương Bất Diệt) OST Part.12][더 킹 : 영원의 군주 OST Part 12]

황치열 – 모두 잠든 밤

‘더 킹 : 영원의 군주’ 열두 번째 OST ‘황치열 – 모두 잠든 밤’ 공개

‘모두 잠든 밤’ 은 빈티지한 스트링과 몽환적인 일렉기타가 매력적이며, 담백한 멜로디 라인과 몽환적인 분위기가 돋보이는 곡이다.
꿈처럼 깨고 싶지 않은 달콤한 사랑의 감정을 모두 잠든 밤이라는 비밀스러운 시간에 빗대어 은유적으로 표현한 가사와
다이내믹한 곡의 구성에 어우러진 속삭이는 듯하면서도 호소력 짙은 황치열의 목소리는 곡의 분위기에 더욱 빠져들게 하고 있다.

SBS ‘더 킹 : 영원의 군주’는 차원의 문(門)을 닫으려는 이과(理科) 형 대한제국 황제 이곤과
누군가의 삶, 사람, 사랑을 지키려는 문과(文科) 형 대한민국 형사 정태을이
두 세계를 넘나들며 펼치는 공조를 담아내는 드라마로, 매주 금, 토요일 오후 10시 방송된다.

[Credit]

Lyrics by 태봉이, 12월32일, 루이드 (Llwyd)
Composed by 태봉이, 12월32일
Arranged by 태봉이

Piano by 태봉이
Guitar by 태봉이
Bass by 태봉이
Chorus by 루이드 (Llwyd)

Strings Arranged by 김지욱
Strings by 융스트링

Recorded by 김광민 @ 개나리싸운드
Mixed by 홍성준 @ 개나리싸운드
Mastered by 도정회, 박준 @ SoundMAX

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm các phim khác tại: https://collectif-du-chambon.org/category/phim

Related Post

3 Replies to “「Vietsub」 Quiet Night – Hwang Chi Yeul [The King:Eternal Mornach (Quân Vương Bất Diệt) OST Part.12]”

  1. Chiếc ảnh bìa lại text nhầm Quiet thành quite (?) thật lòng cái tính nhanh ẩu đoảng của tui thật khó chữa huhu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *