ហេតុយ៉ាងណាផលយ៉ាងនោះ ភិក្ខុ ហាក់ សៀងហៃ———————————————
👉SUBSCRIBE

👉រាល់វីដេអូរទាំងអស់ក្នុងChannel នេះ ផលិតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ ចំណេះដឹងតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនា អក្សរសាស្ត្រខ្មែរ វប្បធម៌ ប្រពៃណី ព្រះធម៌ជាភាសាអង់គ្លេស អប់រំសុជីវធម៌ អប់រំសីលធម៌សង្គម អប់រំផ្លូវចិត្ត ការចែកទាន ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ធម្មជាតិ និងចំណេះដឹងទូទៅផ្សេងជាច្រើនទៀត ។
———————–
#HakSienghai
#អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ
———————————————–
Contact me:
📞(+855)17446263,015406263
Page: B.E.C.៖
YT: Hak Sienghai ៖

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/van-tai

Related Post

One Reply to “ហេតុយ៉ាងណាផលយ៉ាងនោះ ភិក្ខុ ហាក់ សៀងហៃ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *