សារព័ត៌មាន vs សារៈព័ត៌មានសូមអរគុណសម្រាប់ការៀនភាសាខ្មែរយើង៕ សូមអរគុណដល់លោកបង ហាក់ សៀងហៃ ដែលបានបង្រៀនកូនខ្មែរ អោយយល់ពីភាសាជាតិខ្លូនអោយកាន់តែច្បាស់លាស់ផងដែរ៕៕៕

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/khoe-dep

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *