សាន​ សុជា|Educate the mind​ | San Sochea-NGA Educationសាន​ សុជា|Motivational Speech| San Sochea-NGA Education
________________________________________
វិធីសាស្រ្ត​ជំនះ​ឧបសគ្គនៃគំនិតវិជ្ជមាន​រួម​មាន៖
១. ត្រូវ​ខិតខំរៀនសូត្រជាប្រចាំ ទាំងចំណេះដឹងទូទៅ និង​ទាំង​ជំនាញផ្ទាល់ខ្លួន។ ការសិក្សា​ត្រូវបន្ត​ធ្វើ​ពេញ​មួយ​ជីវិតរបស់ខ្លួន មិនថាពុទ្ធចក្រ និងអាណាចក្រ។
២. ត្រូវព្យាយាមចូលឱ្យជិតទៅរកអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតទាំងឡាយ​ណា ដែលប្រកបទៅដោយសីលធម៌ សុជីវធម៌ គុណ​ធម៌ សប្បុរសធម៌។
៣. ត្រូវ​ព្យាយាមជំនះនូវរាល់គំនិតលោភៈ ទោសៈ មោហៈ ទាំង​ឡាយ​ទាំង​នៅ​ក្នុង​ខ្លួនឯង និង​នៅ​ក្នុង​ខ្លួន​មនុស្ស​​ដទៃ​ទៀត។
៤. ត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់តាមគោលធម៌របស់ព្រះពុទ្ធ គឺអដ្ឋមគ្គ (មាគ៌ាទំាងប្រាំបី)ដ៏ប្រសើរ។
៥. ត្រូវគិតថា ទាំងមនុស្ស ទាំង​សត្វ កើត​មក​តែង​តែ​ប្រាថ្នា​នូវ​សេចក្តី​សុខ មិន​ចង់​បាន​សេចក្តី​ទុក្ខ​ឡើង។ ដូច្នេះ​ យើង​មិន​ត្រូវ​មានការបៀតបៀនសេចក្តីសុខ​របស់​អ្នក​ដទៃឡើយ។
៦. យើង​ត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវឥរិយាផ្តល់សេចក្តីសុខទាំង​សម្រាប់ខ្លួនឯង និងទាំងសម្រាប់អ្នកដទៃ។
៧. ត្រូវ​យល់ថា ជីវិតកើតមក គឺ​ដើម្បីក្តីសង្ឃឹម មិន​មែន​ដើម្បី​ទុក្ខ​សោក ឬការអស់សង្ឃឹមឡើយ។ បញ្ហា​ទាំង​អស់​សុទ្ធ​តែ​អាច​ដោះ​ស្រាយបាន។
________________________________________
PLAYLIST:
Venerable San Sochea:
Mr. Quach Mengly:
Mr. Soum Sambath:
Mr. Bun Park:
Mr. Ly Haw:
Ms. Nout Ratha:
NGA Education:
________________________________________
Thank You for Like, Share, and Comment on videos.
Facebook Page:
YouTube channel:
#NGA_Education
#Quach_Mengly
#Motivational_Video

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/moi-truong

Related Post

4 Replies to “សាន​ សុជា|Educate the mind​ | San Sochea-NGA Education”

  1. អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ
    បើមានការខុសឆ្គង់ត្រង់ចំនុចណា សូម Comment ខាងក្រោមវីដេអូ។​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *